Doel Stimuleringsfonds

Het doel van het Stimuleringsfonds is het vergroten van de aantrekkingskracht en imago van het stadscentrum, maar het is ook een stimulans voor samenwerking en innovatie. Ondernemers of andere belanghebbenden met frisse en aansprekende ideeën, worden gestimuleerd met een bijdrage. Initiatiefnemers financieren zelf 25 procent van de aanloopkosten, het fonds geeft het zetje in de rug.

Beheer Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds wordt beheerd door winkeliersvereniging MEVO. Wethouder Nederpelt en Johan Blokker, voorzitter van de MEVO, ondertekenden 6 juli 2017 de overeenkomst waarmee het Stimuleringsfonds tot leven werd geroepen.

Centrumvisie

In 2016 heeft Gemeente Medemblik, als uitwerking van het detailhandelsbeleid Medemblik 2013-2022, opdracht gegeven tot het uitwerken van een Centrumvisie. De ambitie en ontwikkelrichting die hierin aangegeven wordt, stelt het kader voor een samenhangend pakket aan maatregelen dat het centrum van Medemblik krachtig en toekomstbestendig maakt. Het Stimuleringsfonds is één van deze maatregelen.

Een levendig stadscentrum is van groot belang voor de vitaliteit en de ontmoetingsfunctie van de stad Medemblik. Beleving, verrassing en vernieuwing zijn sleutelwoorden voor elk centrum. De charme van het stadscentrum van Medemblik spreekt voor zich, maar: hoe kan het centrum innoveren, eigentijdse belevingswaarde toevoegen en verrassingselementen gebruiken om ook in de toekomst haar aantrekkingskracht te behouden? Het versterken van het huidige historische charmante karakter naar een verfrissende totaalbeleving is hierbij cruciaal.

Aanvraagformulier

Heeft een een verfrissend, innovatief en aansprekend idee voor het centrum van Medemblik? Dan kunt u een aanvraag doen bij het Stimuleringsfonds!

 

Het aanvraagformulier van het Stimuleringsfonds kunt u via onderstaande link downloaden. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw idee en aanvraag.

Download het aanvraagformulier