Aanvraagformulier stimuleringsfonds stadscentrum Medemblik

Co-financiering voor kleinschalige initiatieven met een stimulerend effect op inwoners/(dag)toerisme/bezoekers

Het Stimuleringsfonds is één van de maatregelen die beschreven is in de Centrumvisie 2016. Deze is in opdracht van de gemeente opgesteld. De winkeliersvereniging MEVO beheert het fonds. Wethouder Nederpelt en Johan Blokker, voorzitter van de MEVO, ondertekenden 6 juli 2017 de overeenkomst waarmee het Stimuleringsfonds tot leven werd geroepen.

Het doel van het fonds is het vergroten van de aantrekkingskracht en imago van het stadscentrum, maar het is ook een stimulans voor samenwerking en innovatie. Ondernemers en andere belanghebbenden met frisse, aansprekende ideeën, worden gestimuleerd met een bijdrage. Initiatiefnemers financieren zelf 25 procent van de aanloopkosten, het fonds geeft het zetje in de rug.

De aanvraag van het Stimuleringsfonds kunt u doen door onderstaand formulier in te vullen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw idee en aanvraag.